Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
035570547 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000008 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Zuzkin park 10 
Obec
Košice-Západ - 598224 
Obec (názov)
Košice-Západ 
PSČ
04011 
Kód okresu
803 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0557871611 
Faxové číslo
7871640 
Email
zuzkinpark@mail.t-com.sk 
Web adresa
www.cpppapke.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
890 - Košický samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
fedagogi@mail.t-com.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2000-03-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000008 
Eduid
100014901 
Eduid kmeňové
100014901 
Kód kmeňový
035570547