Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
035607378 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035593008 
Názov
Gymnázium sv. Vincenta de Paul 
Skrátený názov
Gymnázium sv. V.de Paul 
Ulica
17. novembra 1056 
Obec
Topoľčany - 504998 
Obec (názov)
Topoľčany 
PSČ
95501 
Kód okresu
406 
Stav
3 - Zrušená činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0385323250 
Faxové číslo
5325892 
Email
skola.to.gymnazium@nrb.sk 
Web adresa
www.gymto.edupage.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Gymnázium - 321 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-09-01 
Dátum zániku
2018-06-30 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35593008 
Eduid
100006251 
Eduid kmeňové
100006251 
Kód kmeňový
035607378