Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
036062201 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000305022 
Názov
Základná škola 
Skrátený názov
Základná škola 
Ulica
Fándlyho 11 
Obec
Pezinok - 508179 
Obec (názov)
Pezinok 
PSČ
90201 
Kód okresu
107 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0336412253 
Faxové číslo
6412253 
Email
sekretariat@zsfandlyho.sk 
Web adresa
www.zsfandlyho.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Základná škola - 211 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditelka@zsfandlyho.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1959-10-20 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-07-06 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00305022 
Eduid
100001225