Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
036071242 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000001 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Lichnerova 22 
Obec
Senec - 508217 
Obec (názov)
Senec 
PSČ
90301 
Kód okresu
108 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45926708 
Faxové číslo
 
Email
riaditel@poradnasenec.sk 
Web adresa
www.poradnasenec.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditel@poradnasenec.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100001478 
Eduid kmeňové
100001478 
Kód kmeňový
036071242