Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
036130711 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000317748 
Názov
Materská škola 
Skrátený názov
Materská škola 
Ulica
1. mája 1348/28 
Obec
Púchov - 513610 
Obec (názov)
Púchov 
PSČ
02001 
Kód okresu
308 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0424631202 
Faxové číslo
 
Email
jkovarova123@gmail.com 
Web adresa
www.skolkapuchov.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
MŠ celodenná výchova a vzdelávanie - 111 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
jkovarova123@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1978-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00317748 
Eduid
100004426 
Eduid kmeňové
100004426 
Kód kmeňový
036130711