Zoznam škôl a školských zariadení (11.9.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037831402 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000006 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Cen.ped.-ps.por.a prev. 
Ulica
Nám.Matice slovenskej 8 
Obec
Žiar nad Hronom - 516589 
Obec (názov)
Žiar nad Hronom 
PSČ
96501 
Kód okresu
613 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0456732280 
Faxové číslo
6726610 
Email
pppzh@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Centrum ped-psych. por. a prev - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
lubica.salay@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1976-02-03 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-14 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000006 
Eduid
100011218