Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037880233 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000007 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Štefánikova 8 
Obec
Bardejov - 519006 
Obec (názov)
Bardejov 
PSČ
08501 
Kód okresu
701 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0544724928 
Faxové číslo
 
Email
centrum@cpppap-bardejov.sk 
Web adresa
www.cpppap-bardejov.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
katarina.harnakova@cpppap-bardejov.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-07-24 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000007 
Eduid
100011503 
Eduid kmeňové
100011503 
Kód kmeňový
037880233