Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
 
Názov
 
Skrátený názov
 
Ulica
 
Obec
 
Obec (názov)
 
PSČ
 
Kód okresu
 
Stav
 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
 
Nadriadený štátny orgán
 
Druh školy
 
Vyučovací jazyk
 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
 
Dátum zániku
 
Dátum udelenia čestného názvu
 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
 
Formaz
 
Typ zriaďovateľa
 
IČO zriaďovateľa
 
Eduid
 
Eduid kmeňové
 
Kód kmeňový