Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037901796 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000005 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
I. Houdeka 2351 
Obec
Ružomberok - 510998 
Obec (názov)
Ružomberok 
PSČ
03401 
Kód okresu
508 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0444342634 
Faxové číslo
 
Email
cpppap@ppprk.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
novak@lm.psg.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2000-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000005 
Eduid
100008516 
Eduid kmeňové
100008516 
Kód kmeňový
037901796