Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037918869 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000003 
Názov
Bilingválne slovensko - španielske gymnázium 
Skrátený názov
Bilingv.slov.špan.gymn. 
Ulica
Štúrova ulica 2590/31A 
Obec
Nové Mesto nad Váhom - 506338 
Obec (názov)
Nové Mesto nad Váhom 
PSČ
91501 
Kód okresu
304 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0327711023 
Faxové číslo
7711023 
Email
bilgym@bilgymnmv.edu.sk 
Web adresa
www.bilgymnmv.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Gymnázium - 321 
Vyučovací jazyk
203 - Slovenský a Španielsky bil. 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
bilgym@bilgymnmv.edu.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000003 
Eduid
100003715 
Eduid kmeňové
100003715 
Kód kmeňový
037918869