Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037970763 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
090000068 
Názov
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
Skrátený názov
Súkromné CŠPP 
Ulica
28. októbra 33 
Obec
Hurbanovo - 501140 
Obec (názov)
Hurbanovo 
PSČ
94701 
Kód okresu
401 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0357602433 
Faxové číslo
 
Email
misakzoli@szm.sk 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum špec.-pedag. poraden. - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2005-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-06-14 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000068 
Eduid
100005177