Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037976699 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000005 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Nám. A. Bernoláka 378/7 
Obec
Námestovo - 509868 
Obec (názov)
Námestovo 
PSČ
02901 
Kód okresu
507 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0435581066 
Faxové číslo
5581066 
Email
zuzana.sarekova@cpppapno.sk 
Web adresa
www.cpppapno.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
zuzana.sarekova@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1998-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000005 
Eduid
100008272 
Eduid kmeňové
100008272 
Kód kmeňový
037976699