Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
037976702 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000005 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Medvedzie 132 
Obec
Tvrdošín - 510114 
Obec (názov)
Tvrdošín 
PSČ
02744 
Kód okresu
510 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0435391160 
Faxové číslo
 
Email
kajanova@centrumtvrdosin.sk 
Web adresa
www.centrumtvrdosin.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum ped-psych. por. a prev - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-10-23 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000005 
Eduid
100008789