Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042004896 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
090000183 
Názov
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 
Skrátený názov
Súkr.cent.špec.-ped.por 
Ulica
13. januára 716/23 
Obec
Poltár - 511765 
Obec (názov)
Poltár 
PSČ
98701 
Kód okresu
607 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0911243891 
Faxové číslo
 
Email
scspp.poltar@gmail.com 
Web adresa
www.centrumpoltar.eu 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Centrum špec.-pedag. poraden. - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2007-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-06 
Formaz
100 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
90000183 
Eduid
100010220