Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042114985 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
047342242 
Názov
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra 
Skrátený názov
súkr. SOŠ polytechnická 
Ulica
Novozámocká 220 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94905 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376517432 
Faxové číslo
6530708 
Email
ptechskola@mail.t-com.sk 
Web adresa
www.ptechskola.edu.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Stredná odborná škola - 410 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
polytechnr@mail.telekom.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2007-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-21 
Formaz
121 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
47342242 
Eduid
100005802 
Eduid kmeňové
100005802 
Kód kmeňový
042114985