Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042124956 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
050172891 
Názov
Súkromná škola umeleckého priemyslu 
Skrátený názov
Súkr. šk. umelec. priem 
Ulica
Samova 14 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94911 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
037/642290 
Faxové číslo
 
Email
info@ssusnitra.sk 
Web adresa
www.ssusnitra.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Škola umeleckého priemyslu - 473 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
dobis@ssusnitra.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2009-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
112 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
50172891 
Eduid
100005868 
Eduid kmeňové
100005868 
Kód kmeňový
042124956