Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042150311 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000003 
Názov
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Februárová 153/3 
Obec
Partizánske - 505315 
Obec (názov)
Partizánske 
PSČ
95801 
Kód okresu
305 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0387491922 
Faxové číslo
7491922 
Email
ppp_pe@stonline.sk 
Web adresa
www.stonline.sk/ppp-pe 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum ped-psych. por. a prev - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
ppp_pe@t-com.sk 
Zástupcovia
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-07-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-11-11 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000003 
Eduid
100003845