Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042150337 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000003 
Názov
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Športová 40 
Obec
Nové Mesto nad Váhom - 506338 
Obec (názov)
Nové Mesto nad Váhom 
PSČ
91501 
Kód okresu
304 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0327714507 
Faxové číslo
7714507 
Email
ppp_nmnv@stonline.sk 
Web adresa
www.stonline.sk/ppp_nmnv 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
ppp_nmnv@mail.t-com.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-04-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000003 
Eduid
100003714 
Eduid kmeňové
100003714 
Kód kmeňový
042150337