Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042160260 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000002 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPPP 
Ulica
Alžbetínske námestie 1194 
Obec
Dunajská Streda - 501433 
Obec (názov)
Dunajská Streda 
PSČ
92901 
Kód okresu
201 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0315530283 
Faxové číslo
5530284 
Email
ppp.ds@stonline.sk 
Web adresa
www.poradnads-cpppap.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
evakrippel@zoznam.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1970-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000002 
Eduid
100001612 
Eduid kmeňové
100001612 
Kód kmeňový
042160260