Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042160332 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000002 
Názov
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Robotnícka 62 
Obec
Senica - 504203 
Obec (názov)
Senica 
PSČ
90501 
Kód okresu
205 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0346512060 
Faxové číslo
6512061 
Email
pppsenica@centrum.sk 
Web adresa
www.cpppapse.webnode.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
pppsenica@centrum.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000002 
Eduid
100002589 
Eduid kmeňové
100002589 
Kód kmeňový
042160332