Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
042273471 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000003 
Názov
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 
Skrátený názov
Centrum PPP a prevencie 
Ulica
Partizánska 151/3 
Obec
Dubnica nad Váhom - 513016 
Obec (názov)
Dubnica nad Váhom 
PSČ
01841 
Kód okresu
302 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0424442138 
Faxové číslo
 
Email
ppp_dca@mail.t-com.sk 
Web adresa
www.stonline.sk/ppp_dca 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie - 872 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
ppp_dca@t-com.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-12-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000003 
Eduid
100003428 
Eduid kmeňové
100003428 
Kód kmeňový
042273471