Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
051848767 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
099000003 
Názov
Základná škola s materskou školou pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnostou internátna 
Skrátený názov
ZŠ s MŠ pre deti a žiak 
Ulica
Brezolupy 30 
Obec
Brezolupy - 542741 
Obec (názov)
Brezolupy 
PSČ
95701 
Kód okresu
301 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0387627070 
Faxové číslo
7627079 
Email
skola@zsbrezolupy.edu.sk 
Web adresa
www.zsbrezolupy.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
ZŠ pre žiakov s naruš.komun.i. - 624 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
j.kupkova@azet.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2018-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-09-17 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000003 
Eduid
100018438