Zoznam škôl a školských zariadení (19.11.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710000430 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031748198 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským 
Skrátený názov
EP-MŠ pri ZŠ s VJM 
Ulica
Staromlynská 51 
Obec
Bratislava-Podunaj.Biskupice - 529311 
Obec (názov)
Bratislava-Podunajské Bis 
PSČ
82106 
Kód okresu
102 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45248080 
Faxové číslo
 
Email
ms.staromlynska@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E02 - Elok. pracovisko rozdielny typ 
Druh školy
MŠ pri základnej škole - 115 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1976-12-21 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-07-06 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00641383 
Eduid
100000199