Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710001479 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000304727 
Názov
Materská škola 
Skrátený názov
Materská škola 
Ulica
Doľany 214 
Obec
Doľany - 507873 
Obec (názov)
Doľany 
PSČ
90088 
Kód okresu
107 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0336499185 
Faxové číslo
 
Email
skolkadolany@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
MŠ celodenná výchova a vzdelávanie - 111 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1964-12-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304727 
Eduid
100001181 
Eduid kmeňové
100001181 
Kód kmeňový
710001479