Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710003242 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000305863 
Názov
Materská škola s výchovným jazykom maďarským 
Skrátený názov
Materská škola 
Ulica
Boldog 76 
Obec
Boldog - 503681 
Obec (názov)
Boldog 
PSČ
92526 
Kód okresu
108 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
45915010 
Faxové číslo
 
Email
msboldog@gmail.com 
Web adresa
www.msboldog.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
MŠ celodenná starostlivosť - 111 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
eva.micova@centrum.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1986-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-09-12 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00305863 
Eduid
100001332