Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710007507 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000047244 
Názov
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda 
Skrátený názov
MŠ s VJM - Óvoda 
Ulica
Hlavná 132 
Obec
Kamenný Most - 503258 
Obec (názov)
Kamenný Most 
PSČ
94358 
Kód okresu
404 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0367598206 
Faxové číslo
 
Email
ms.kamenny.most@zoznam.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
MŠ celodenná výchova a vzdelávanie - 111 
Vyučovací jazyk
300 - Maďarský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
gabi.mihalova@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1979-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00047244 
Eduid
100005271 
Eduid kmeňové
100005271 
Kód kmeňový
710007507