Zoznam škôl a školských zariadení (24.6.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710017251 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000647209 
Názov
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou 
Skrátený názov
EP pri ZŠ s MŠ-MŠ 
Ulica
1. Čsl. brigády 3257/39 
Obec
Vrútky - 557358 
Obec (názov)
Vrútky 
PSČ
03861 
Kód okresu
506 
Stav
4 - Zrušená zlúčením s inou školou 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0434282119 
Faxové číslo
4301491 
Email
zsmsvrutky@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
E02 - Elok. pracovisko rozdielny typ 
Druh školy
MŠ pri základnej škole - 115 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2005-04-01 
Dátum zániku
2015-08-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00647209 
Eduid
100008160 
Eduid kmeňové
100008160 
Kód kmeňový
710017251