Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710073224 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710001487 
Názov
Školská jedáleň pri Materskej škole 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
Hlavná 22 
Obec
Dubová - 507881 
Obec (názov)
Dubová 
PSČ
90090 
Kód okresu
107 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0336429406 
Faxové číslo
 
Email
obecdubova@stonline.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
obecdubova@stonline.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1968-05-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304735 
Eduid
100001184 
Eduid kmeňové
100001183 
Kód kmeňový
710001487