Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710078692 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710006217 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
Školská jedáleň - MŠ 
Ulica
Ladice 323 
Obec
Ladice - 500437 
Obec (názov)
Ladice 
PSČ
95177 
Kód okresu
407 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376317145 
Faxové číslo
 
Email
vandagalik@zoznam.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
referent@ladice.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1982-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00038440 
Eduid
100005474 
Eduid kmeňové
100005471 
Kód kmeňový
710006217