Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710079222 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000588041 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou svätého Gorazda 
Skrátený názov
Školská jedáleň - ZŠsMŠ 
Ulica
Dlhá 78 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94907 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376525177 
Faxové číslo
 
Email
riaditelnr@gmail.com 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36099406 
Eduid
100005746 
Eduid kmeňové
100005744 
Kód kmeňový
000588041