Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710079427 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037865536 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy 
Skrátený názov
Školská jedáleň - ZŠ 
Ulica
Novozámocká 300 
Obec
Ivanka pri Nitre - 558320 
Obec (názov)
Ivanka pri Nitre 
PSČ
95112 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0376564378 
Faxové číslo
 
Email
zsivankanr@gmail.com 
Web adresa
zsivankaprinitre.edupage.org 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1991-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
31827004 
Eduid
100005212 
Eduid kmeňové
100005210 
Kód kmeňový
037865536