Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710083092 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000160458 
Názov
Školská jedáleň pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra 
Skrátený názov
ŠJ pri gymnáziu Ľ Štúra 
Ulica
1. mája 170/2 
Obec
Trenčín - 505820 
Obec (názov)
Trenčín 
PSČ
91135 
Kód okresu
309 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0327434422 
Faxové číslo
7436497 
Email
vedenie@glstn.sk 
Web adresa
www.glstn.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
390 - Trenčiansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
vedenie@glstn.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1996-06-24 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36126624 
Eduid
100004597 
Eduid kmeňové
100004596 
Kód kmeňový
000160458