Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710087195 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035544627 
Názov
Školská jedáleň pri Materskej škole Mier 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
1. decembra 863/1 
Obec
Trebišov - 528099 
Obec (názov)
Trebišov 
PSČ
07501 
Kód okresu
811 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0566763556 
Faxové číslo
 
Email
ms@msmiertv.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
890 - Košický samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1990-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00331996 
Eduid
100016529 
Eduid kmeňové
100016561 
Kód kmeňový
035544627