Zoznam škôl a školských zariadení (11.9.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710089901 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031810420 
Názov
Školská jedáleň pri Materskej škole 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
Tbiliská 2 
Obec
Bratislava-Rača - 529354 
Obec (názov)
Bratislava-Rača 
PSČ
83106 
Kód okresu
103 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
44887664 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1982-03-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304557 
Eduid
100000572