Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710089947 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031780539 
Názov
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri ZŠ 
Ulica
Česká 10 
Obec
Bratislava-Nové Mesto - 529346 
Obec (názov)
Bratislava-Nové Mesto 
PSČ
83103 
Kód okresu
103 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
44373941 
Faxové číslo
 
Email
evapah@centrum.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1959-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00603317 
Eduid
100000426 
Eduid kmeňové
100000431 
Kód kmeňový
031780539