Zoznam škôl a školských zariadení (30.4.2019) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710099823 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710012101 
Názov
Školská jedáleň pri materskej škole 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
Ratnovce 151 
Obec
Ratnovce - 507491 
Obec (názov)
Ratnovce 
PSČ
92231 
Kód okresu
204 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0337737113 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
290 - Trnavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Zástupcovia
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1968-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2017-02-10 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00011002 
Eduid
100002439