Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710108055 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
037958071 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri MŠ 
Ulica
1. mája 160/1 
Obec
Zvolen - 518158 
Obec (názov)
Zvolen 
PSČ
96001 
Kód okresu
611 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0455400537 
Faxové číslo
 
Email
pilnikova@ms.zvolen.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Školská jedáleň/výdajňa ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
pilnikova@ms.zvolen.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1988-03-15 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00320439 
Eduid
100010871 
Eduid kmeňové
100010872 
Kód kmeňový
037958071