Zoznam škôl a školských zariadení (24.6.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710130783 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710032234 
Názov
Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy 
Skrátený názov
Školská jedáleň 
Ulica
Stročín 86 
Obec
Stročín - 527831 
Obec (názov)
Stročín 
PSČ
09041 
Kód okresu
712 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0547521894 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
790 - Prešovský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri MŠ - 931 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1950-08-30 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-09-09 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00330990 
Eduid
100013752 
Eduid kmeňové
100013751 
Kód kmeňový
710032234