Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710134523 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031780466 
Názov
Školská jedáleň pri hotelovej akadémii 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri HA 
Ulica
Mikovíniho 1 
Obec
Bratislava-Nové Mesto - 529346 
Obec (názov)
Bratislava-Nové Mesto 
PSČ
83102 
Kód okresu
103 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
44251171 
Faxové číslo
 
Email
zha@zha.sk 
Web adresa
www.zha.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
filova@zha.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1992-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36063606 
Eduid
100000472