Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710153279 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031746616 
Názov
Materská škola pri ZŠ internátna pre deti so sluchovým postihnutím 
Skrátený názov
MŠi pri ZŠ deti so SP 
Ulica
Drotárska cesta 48 
Obec
Bratislava-Staré Mesto - 528595 
Obec (názov)
Bratislava-Staré Mesto 
PSČ
81104 
Kód okresu
101 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
62801196 
Faxové číslo
62801209 
Email
zsidrotarska@zsidrotarska.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
ŠMŠ pre deti so sluchovým postihnutím internátna - 612 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1986-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100000012 
Eduid kmeňové
100000013 
Kód kmeňový
031746616