Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710158890 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
035629428 
Názov
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ako súčasť Spojenej školy 
Skrátený názov
SŠ - Centrum ŠPP 
Ulica
Komenského 25 
Obec
Pezinok - 508179 
Obec (názov)
Pezinok 
PSČ
90201 
Kód okresu
107 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0336423973 
Faxové číslo
6423973 
Email
komenskeho@szspk.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - 873 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
gabakov@gmail.com 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1997-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000001 
Eduid
100001236 
Eduid kmeňové
100017390 
Kód kmeňový
035629428