Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710160097 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000160563 
Názov
Školská jedáleň pri Gymnáziu Jozefa Miloslava Hurbana 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri Gym 
Ulica
17. novembra 1296 
Obec
Čadca - 509132 
Obec (názov)
Čadca 
PSČ
02201 
Kód okresu
502 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0414334581 
Faxové číslo
4321183 
Email
gjmh@gymcadca.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1999-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
802 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
99000005 
Eduid
100007096