Zoznam škôl a školských zariadení (24.6.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710165820 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000159026 
Názov
Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy - Szakközépiskola 
Skrátený názov
Školský internát - SOŠ 
Ulica
1. mája 1 
Obec
Hurbanovo - 501140 
Obec (názov)
Hurbanovo 
PSČ
94701 
Kód okresu
401 
Stav
6 - Vyradená 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0357604006 
Faxové číslo
7602692 
Email
souphu@souphu.edu.sk 
Web adresa
www.souphu.edu.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školský internát - 844 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
1978-07-01 
Dátum zániku
2012-08-31 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-09-04 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
37861298 
Eduid
100005175 
Eduid kmeňové
100005174 
Kód kmeňový
000159026