Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710167695 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
017066867 
Názov
Školská jedáleň pri Základnej škole Milana Mravca 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri ZŠ 
Ulica
Raková 950 
Obec
Raková - 509400 
Obec (názov)
Raková 
PSČ
02351 
Kód okresu
502 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0414341513 
Faxové číslo
 
Email
KristinaKarlova@azet.sk 
Web adresa
 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
590 - Žilinský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri ZŠ - 935 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-09-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2018-07-24 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00314234 
Eduid
100007267