Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710167962 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
030852056 
Názov
Školský klub detí, ako súčasť Spojenej školy sv. Vincenta de Pau 
Skrátený názov
SŠ-ŠKD 
Ulica
Bachova 4 
Obec
Bratislava-Ružinov - 529320 
Obec (názov)
Bratislava-Ružinov 
PSČ
82103 
Kód okresu
102 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
43427453 
Faxové číslo
 
Email
riaditelstvo@vdp.sk 
Web adresa
www.vdp.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
janockova@vdp.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
42131685 
Eduid
100000207 
Eduid kmeňové
100017376 
Kód kmeňový
030852056