Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710168039 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
042256887 
Názov
Školský klub detí, ako ako súčasť Spojenej školy sv. Františka Assiského 
Skrátený názov
SŠ-ŠKD 
Ulica
Kláštorné nám. 1 
Obec
Malacky - 508063 
Obec (názov)
Malacky 
PSČ
90101 
Kód okresu
106 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0347723803 
Faxové číslo
7723803 
Email
csmalacky@csmalacky.sk 
Web adresa
www.zsmomc.edu.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2019-11-06 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
42131685 
Eduid
100001053