Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710168144 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
710170955 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy sv. Svorada a Benedikta ako organizačnej zložky Spojenej katolíckej školy 
Skrátený názov
ŠKD ZŠ - Spoj. katol. š 
Ulica
Farská 43 
Obec
Nitra - 500011 
Obec (názov)
Nitra 
PSČ
94901 
Kód okresu
403 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0377721710 
Faxové číslo
7721714 
Email
skola.nr.gcm@nrb.sk 
Web adresa
www.gcm.sk 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
490 - Nitriansky samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
35593008 
Eduid
100005763 
Eduid kmeňové
100017430 
Kód kmeňový
017055351