Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710168411 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
017060265 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy sv. Dominika Savia 
Skrátený názov
Škol.klub detí pri ZŠ 
Ulica
M. M. Hodžu 1732/9 
Obec
Zvolen - 518158 
Obec (názov)
Zvolen 
PSČ
96001 
Kód okresu
611 
Stav
1 - V prevádzke 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
 
Faxové číslo
 
Email
 
Web adresa
 
Právna forma
331 - Príspevková organizácia 
Nadriadený štátny orgán
690 - Banskobystrický samospr. kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2004-01-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2020-08-20 
Formaz
721 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00179086 
Eduid
100010932 
Eduid kmeňové
100010889 
Kód kmeňový
017060265