Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710171706 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
000160229 
Názov
Školská jedáleň pri Gymnáziu 
Skrátený názov
Školská jedáleň pri Gym 
Ulica
1. mája 8 
Obec
Malacky - 508063 
Obec (názov)
Malacky 
PSČ
90101 
Kód okresu
106 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
0347722469 
Faxové číslo
7724403 
Email
kasubova@g1majamc.sk 
Web adresa
www.g1majamc.edu.sk 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Škol. jedáleň/výdaj. ŠJ pri SŠ - 936 
Vyučovací jazyk
000 - Nesleduje sa 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2005-02-01 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
803 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
36063606 
Eduid
100001041