Zoznam škôl a školských zariadení (27.1.2020) - podrobnosti

ZoznamZoznam
Kód
710178980 
Historický kód
 
Kód materskej organizácie
031810497 
Názov
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jána Ámosa Komenského 
Skrátený názov
ŠKD pri ZŠ 
Ulica
Hubeného 25 
Obec
Bratislava-Rača - 529354 
Obec (názov)
Bratislava-Rača 
PSČ
83153 
Kód okresu
103 
Stav
1 - Prevádzkovaná činnosť 
Smerové telefónne číslo
- Nešpecifikovaná hodnota 
Telefónne číslo
44883142 
Faxové číslo
44884110 
Email
riaditelka@zshubeneho.edu.sk 
Web adresa
www.zshubenehoba.stranka.info 
Právna forma
321 - Rozpočtová organizácia 
Nadriadený štátny orgán
190 - Bratislavský samosprávny kraj 
Druh školy
Školský klub detí - 841 
Vyučovací jazyk
200 - Slovenský 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 1
- Nešpecifikovaná hodnota 
Klasifikácia výdavkov verejnej správy 2
- Nešpecifikovaná hodnota 
Tel.č. riaditeľa
 
Email riaditeľa
riaditelka@zshubeneho.edu.sk 
Tel.č. zástupcov
 
Emaily zástupcov
 
Dátum vzniku
2002-03-14 
Dátum zániku
0000-00-00 
Dátum udelenia čestného názvu
0000-00-00 
Ústredný štátny orgán zriaďovateľa
 
Dátum aktualizácie
2016-03-18 
Formaz
801 
Typ zriaďovateľa
IČO zriaďovateľa
00304557 
Eduid
100000549